1. Fyzická osoba SZČO Martin Kašík, podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, zapísaného u Živnostenského úradu Frýdek-Místek, s miestom podnikania „Pasteurova 455, 739 25 Sviadnov“, IČO: 88296768, spracováva v prípade vašej dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len „nariadenie“):
 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresa a dodacia adresa,
2. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefón, dodacie a fakturačnú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami vznesený dotaz a vybavenie vašej objednávky. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Ďalej osobné údaje budú Fyzickú osobu SZČO Martinem Kašíkem spracované za účelom zaradenia do databázy pre zaslanie komerčných oznámení.
3. Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov, ak túto dobu nepredĺžite.
4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre nich môžu spracovávať aj nasledujúce spracovatelia:
 • poskytovateľ nástroje Google formulára, Dokumenty Google, Tabuľky Google a Google mail,
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • poskytovateľ softvéru a hostingu,
prípadne ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.
5. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu na info@woolope.sk alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení.
6. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy správcu neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.